เขียด

เขียดตะปาด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

เขียด เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปในพื้นที่นาข้าว ป่าเขา และสวนรกร้าง รวมถึงพบได้ตามชุมชน และชนิดที่พบมาก ได้แก่ เขียดอีโม้ เขียดจะนา เขียดตะปาด เขียดขาคำ และเขียดแลว ซึ่งเขียดบางชนิดมีความสำคัญสำหรับเป็นอาหารของคนเรา เช่น เขียดอีโม้ เขียดจะนา และเขียดขาคำ

เขียดตะปาดเป็นเขียดที่จะพบอาศัยใกล้กับมนุษย์มากที่สุด โดยสามารถพบเห็นได้ตามบริเวณของบ้านที่มีน้ำขังหรือสภาพชื้นแฉะ เป็นชนิดเขียวที่ไม่นำมารับประทานเป็นอาหาร อาจจะเนื่องมาจาก อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มาก และที่สำคัญมีรูปร่างลักษณะที่น่าเกลียด…