สัตว์กินพืช

sheep ประวัติ ความเป็นมา ของเจ้า ” แกะ “

แกะ เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง เป็น สัตว์กินพืช และหญ้าเป็นหลัก มีขนที่มีความหนาฟู เป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวและเลี้ยงลูกด้วยนม
แกะบางพื้นที่กินดอกไม้และแมลงบางชนิดเป็นอาหาร

เช่น แกะภูเขา ส่วนใหญ่ มักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ มีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ ที่มีอากาศหนาวเย็น
แถบภูเขาและพื้นที่ราบโล่ง เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศออสเตรเลีย อเมริกาตอนกลาง และตอนใต้ของประเทศแคนาดา

โดยมีการกระจายอยู่ตลอดแถบประเทศในพื้นที่เขตหนาว ในโลกมีมากกว่า 200 สายพันธุ์ โดยมีตั้งแต่สายพันธุ์ดังเดิมจนถึง
สายใหม่ที่ถูกผสมพันธุ์โดยธรรมชาติ และสายพันธุ์ที่มนุษย์พัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพของการใช้งานผลิตภัณฑ์ เช่น ขนสัตว์, เนื้อ, นม

ประเภทของแกะ
แบ่งออกเป็นหลายประเภท โดยแบ่งแยกตามกะโหลกศีรษะ มีอยู่เป็น 2 แบบ

1. กะโหลกแบบมีเขางอก เป็นแกะในจำพวกแกะภูเขา และแกะที่มีลักษณะขนสั้นแต่ใหญ่ เพื่อใช้ในการต่อสู้และป้องกันตัวตามธรรมชาติ
2. กะโหลกเล็กไม่มีเขางอก เป็นแกะบ้านเหมาะสำหรับการเลี้ยง เอาเนื้อ นม ขนไปใช้ มีหลากหลายพันธุ์ทั้งแบบขาวนวลและดำนวล
โดยภายหลังมีการผสมได้สายพันธุ์ใหม่ๆ อีกมากมาย…